บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เปิดรับคนเข้าทำงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการเพียบ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานเทน้ำตาล ชาย 1 คน,วุฒิม.3ขึ้นไปอายุ 22 ปีขึ้นไป

-พนักงานเทฝา ชาย 2 คน,วุฒิ ม.3 ขึ้นไปอายุไม่เกิน 35 ปี

-พนักงานขับโฟล์คลิฟต์แบบนั่ง ชาย 1 คน,อายุไม่เกิน 40 ปี(มีใบเซอร์)

คุณสมบัคิ

-เพศ ชาย หญิง

-อายุ 18-30 ปี

-วสุฒิ ม.3 ขึ้นไป

รายได้/สวัสดิการ

-ค่าแรง 343 บาท/วัน

-OT 1.5 ชม.ละ 64.31 บาท/วัน (โอทีวันละ 3 ชม.)

-ค่ากะดึก 40 บาท/วัน

-ค่าเดินทาง 20 บาท/วัน

-ค่าครองชีพ 10 บาท/วัน (ผ่าน 120 วัน)

-ค่าขับโฟล์คลิฟท์ 25-100 บาท/วัน

-เบี้อขยัน 3,000 บาท ไตรมาส (3 เดือน)

-มีเงินเบิกล่วงหน้า 1,000 บาท/สัปดาห์ (ส่งคำร้อง วันจันทร์-พุธ)

-ประกันชีวิต 120,000 บาท

-รายได้เฉลี่ย 500-570 บาท/วัน

ติดต่อสอสบถาม

โทร. 081-4859299

โทร. 086-3062223

โทร. 082-5688118