ข่าวดี ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 800 อัตรา

ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงานงานแล้ว ตำแหน่งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ฝ่ายการเงิน เปิดรับกว่า 800 อัตรา เช็กคุณสมบัติ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปสมัคร

ธ.ก.ส.เปิดสมัครงาน วันนี้ 25 พ.ค.566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคาร ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 ในตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 620 อัตรา และพนักงานการเงิน จำนวน 250 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566

ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– เปิดรับสมัครทั้ง บุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
– เพศชาย/หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด

สิ่งที่ต้องมีในวันสัมภาษณ์ (เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ)

– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ยังไม่หมดอายุ)
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ (ยังไม่หมดอายุ)

ขอบคุณข้อมูลจาก ธ.ก.ส.