ออมสินขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ต่ออีก 3 เดือน

นายวิรัตน์  รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปีพศ 2564 ที่ครบกำหนดผ่อนปรนการชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2564 และยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิมได้

โดยทางธนาคารนั้นขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปได้อีก 3 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2565ทั้งนี้มาตรการการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการ ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/ หรือติดต่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้บ้าน

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ ทางธนาคารออมสินจะส่ง SMS พร้อมลิงค์ลงทะเบียนหรือส่งข้อความผ่าน Application mymo ให้กลุ่มลูกหนี้เป้าหมาย เพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554โดยที่ผ่านมาทางธนาคารออมสินได้ออกมาตรการการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาวะการผ่อนชำระหนี้รายเดือน รวมถึงบรรเทาทุกข์ ปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ สินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโควิค -19 มาต่อเนื่องตลอดปี 2564แต่เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิค ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และส่งผลต่อความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ ทำให้ทางธนาคารจึงออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้เพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน