ตรวจสอบสิทธิโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65

ยังคงเกาะติดเงินเยียวยาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 หลังจากเมื่อวันที่ 3 พ.ย. คณะกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม หลัง ครม.เห็นชอบวงเงินกว่า 74,000 ล้านบาท เตรียมโอนในวันที่ 9-13 ธ.ค. นี้

โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน พร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินกว่า 53,800 ล้านบาท เริ่มโอน 13-17 ธ.ค. และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท เริ่มโอน 20 ธ.ค. เป็นต้นไปแผนดำเนินการโอนเงินของ ธ.ก.ส.

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) แผนการดำเนินงานโอนเงิน ธ.ก.ส. มีดังนี้

9 ธันวาคม 2564 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ ทุกสาขาจังหวัด จำนวน 766,665 ราย จำนวนทั้งิส้น 12,877.23 ล้านบาท

10 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 755,050 ราย จำนวน 13,639.39 ล้านบาท

11 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 679,808 ราย จำนวน 12,718.04 ล้านบาท

12 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 691,641ราย จำนวน 12,674.58 ล้านบาท

13 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 686,935 ราย จำนวน 12,9 38.62 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 3,583,099 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,847.86 ล้านบาท

หมายเหตุ : รายละเอียดการโอนเงินรายสาขาในสังกัด สนจ. ของ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ตามวันที่โอนเงิน จะนำข้อมูลขึ้นแสดงรายละเอียดบนเว็ปไซต์ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ#เป็นการจ่ายตามประกาศของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-โครงการประกันรายได้ข้าวปี2564/65

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2564/65

เกษตรกรสามารถตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก ค้นหา.

ตรวจสอบสถานะสิทธิคลิก

ขอบคุณที่มา : ธ.ก.ส.