สินเชื่อออมสินปิดหนี้นอกระบบ ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท

เนื่องจากทางด้านธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบรายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาทต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารหลักประกันเงินกู้

– ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

เข้มวินัยจราจร ผิดซ้ำหากเจอ ยึดใบขับขี่

เป็นอีกหนึ่งกรณี ยึดใบขับขี่ ผู้ขับขี่ไร้วินัยจราจร วันที่ 15 พ.ย.64 มีรายงานว่า พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะโฆษก บช.น.เผย วันที่ 15 พ.ย. 64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ทั้งนี้กรณีกวดขันรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายตำรวจนครบาลเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จับรวมหลายพันราย

โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปก็มีการประชาสัมพันธ์ แต่หากเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทำผิดซ้ำๆ บ่อยครั้ง จะประสานข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเรื่องการพักใช้หรือยึดใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ส่วนกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่งอาหาร ทาง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. ได้เชิญผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาประชุมหารือ ซึ่งทางผู้ประกอบการยืนยันว่าจะมีการฝึกอบรมให้ผู้ทำงานไม่ให้มีการกระทำความผิด

ส่วนการตั้งด่านอาจส่งผลกระทบด้านการจราจรในวันเปิดเทอมวันนี้ (15 พ.ย.64) แต่จะตั้งด่านนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และปรับให้มีชุดสายตรวจปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกกวดขันวินัยจราจร

อย่างไรก็ตาม ตร.เข้มวินัยจราจร ผิดซ้ำหากเจอ ยึดใบขับขี่ ดีเดย์เปิดเทอม 15 พ.ย.นี้