โอนเงินช่วยเหลือเข้า 3 กลุ่มนี้ 9 ธันวาคม 2564

อย่าลืมเช็กสำหรับพรุ่งนี้มีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 กลุ่ม เผยวันโอนเงิน 9 ธันวาคม 64 เงินเข้า 3 กลุ่ม ซึ่งทาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี รายงานรายละเอียด ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี