ข่าวดี!! ธ.ก.ส. อนุมัติเงินที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวและชาวสวนยางแล้ว

ธ.ก.ส. ประชุมวาระพิเศษอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนยางพารา

ล่าสุด ธ.ก.ส. ประชุมเป็นวาระพิเศษอนุมัติเงินที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งคนปลูกข้าวและชาวสวนยางแล้วนะครับ วันนี้ขออนุมัติเงินงบประมาณในการช่วยเหลือโครงการประกันราคาข้าวปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้คุณวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 ครับและอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่ นั่นก็คือ โครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน ธ.ก.ส. จะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้คือเป็น 13-17 ธันวาคม 2564

ส่วนพี่น้องชาวสวนยางนะครับ ธ.ก.ส. อนุมัติเงินช่วยเหลือประกันราคายางพารา จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 8

สำหรับชาวนาเกษตรกรทั้งหลายที่รอเงิน ประกันรายได้ข้าวอยู่ในช่วงนี้ อัพเดท ความคืบหน้าโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” ยังมีต่อเนื่อง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 64 เห็นชอบจ่ายโครงการประกันรายได้ข้าว และเงินช่วยเหลือชาวนา ทั้งสิ้น กว่า 1.31 แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็น จ่ายส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าว เพิ่มเติมกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท และเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ คิดเป็นเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน กว่า 5.4 หมื่นล้านบาทล่าสุด ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโครงการ”ประกันรายได้ข้าว”

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 8) แล้ว สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2564 ความชื้นไม่เกิน 15%

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,871.59 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,134.58 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,191.01 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,954.56 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,615.98 บาท

อย่างไรก็ดี นายธีร์วริศ กล่าว ในนามของนายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน ก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ที่ได้เดินหน้าต่อเนื่องประกันรายได้ข้าว ปี 3 เกษตรกรพอใจมาก เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

แนบประกาศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ช่องทางตรวจสอบสถานะโอนเงิน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ของ ธ.ก.ส. ผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

วิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี

ธนาคารจึงขอความร่วมมือลูกค้าผู้มาใช้บริการในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ดังนี้

1. ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ถอนเงิน แต่ประสงค์ทราบยอดการโอนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ปรับสมุดบัญชีของธนาคารหรือแอปพลิเคชั่น A-Mo bile หรือ บริการแจ้งเตือน SMS

2. ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลา

3. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร ให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัด

ตรวจสอบสถานะการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. คลิกด่วน chongkho.inbaac.com ทราบทันที เงินเข้าหรือยัง โดยไม่ต้องไปธนาคารให้เสียเวลา ทั้งนี้ โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. เป็นต้นไป

<<<<<ตรวจสอบสถานะได้เลย >>>>>

คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะ