วันโอนเงินรอบเก็บตก ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

วันโอนเงินรอบเก็บตก ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

เงินเยียวยาประกันสังคม เดือนธันวาคม “ประกันสังคม”ยังมีการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐต่อเนื่อง เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

เกาะติด”มาตรการเยียวยา” ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุม cv 19ของรัฐ ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิทาง เว็บไซต์ www.sso.go.th สถานะ“ได้รับสิทธิ”

 

“ประกันสังคม”ยังโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับกับเลขบัตรประชาชน

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบเก็บตก มีดังนี้

มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี
มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์
โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกเดือนธันวาคม มีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด และเข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รีบตรวจสอบข้อมูลตนเอง ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น

วิธีแก้ไข

คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 วันโอนรอบเก็บตกเดือนธ.ค. เช็คเลย

แยกเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศล็อคดาวน์ ดังนี้

10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

ก่อสร้าง
ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

เช็คสถานยื่นทบทวนสิทธิ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน