เคาะแล้ว พื้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากสถานการณ์ในตอนนี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริการสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. กล่าวว่าในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานในการประชุม ได้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ CV-19 ทั่วราชอาณาจักร โดยปรับเป็นดังนี้– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 7 จังหวัด เป็น 6 จังหวัด

– พื้นที่ควบคุมสูงสุด จาก 38 จังหวัด เป็น 39 จังหวัด โดยเพิ่ม จังหวัดจันทบุรี เข้ามา

– พื้นที่ควบคุม เป็น 23 จังหวัดเท่าเดิม– พื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็น 5 จังหวัดเท่าเดิม

– พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด

โดยให้มีผล 16 พฤศจิกายน 2564 นี้ส่วนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ยังคงห้ามออกนอกเคหสถานไปอีก 15 วัน จนถึง 30 พ.ย. นี้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มออกเหลือ 6 จังหวัด ให้ จ.จันทบุรี มาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ยังคงเคอร์ฟิวออกไปจนถึง 30 พ.ย. นี้