เห็นชอบเลื่อนเปิด ผับ บาร์ สถานบันเทิง ในปี 65

จากที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเปิดประเทศไปในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และมีแนวโน้มว่า จะคลายล็อคเรื่อง สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะโดยตอนแรกมีมติว่า สถานบันเทิงจะสามารถนั่งดื่มในร้านได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้คลายล็อคเคอร์ฟิวไปแล้ว

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ cv หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 7 จังหวัด ลดลงเหลือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จังหวัดนราธิวาส
4. จังหวัดปัตตานี
5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา

โดย จังหวัดจันทบุรี ปรับไปเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง จำนวน 39 จังหวัดพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม จำนวน 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีเหลือง จำนวน 5 จังหวัดตามที่ประชุม ศบค. ยังมีมติให้พื้นที่ควบคุมยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยได้มีการเห็นชอบเลื่อนการเปิดสถานบันเทิงจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม และประเมินสถานการณ์การระบาด รวมไปถึงความครอบคลุมทั่วถึงการได้รับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานบันเทิง พร้อมทั้งหามาตรหารกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค cv เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำจากสถานบันเทิงเหมือนที่ผ่านมา