ขอความร่วมมือ สั่งงด 4 กิจกรรม วันลอยกระทง

เนื่องจากทางศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ cv 1 9  หรือ ศบค. เปิดเผยถึงความชัดเจนเรื่องการจัดงานลอยกระทง ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เน้นย้ำแนวทางมาตรการจัดงานดังกล่าว โดยห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า

โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจรทางน้ำและทางบกให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง และที่สำคัญคือการขอความร่วมมือจากผู้จัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด  cv 1 9 ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่งชุดไทย เข้าร่วมประเพณี ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่นในการทำกระทง เพื่อรักษาและป้องกันพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงาน ใช้กระทงหนึ่งใบตาม

แนวทาง หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง หนึ่งหน่วยงานหนึ่งกระทง ที่เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและลดปริมาณขยะส่วนการจัดกิจกรรมการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น ก็ขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดcv อย่างเคร่งครัด และขอให้มีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมลอยกระทง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญด้วย