ไม่อายอาชีพพ่อแม่ ลูกชายเรียนจบ ก้มกราบเท้าคุณพ่อสี่แยกไฟแดง

เชื่อได้ลยถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คงไม่จบ เคยเกเร
เคยเกือบจะไม่จบ แต่ในที่สุดก็มีวันนี้
ขอบคุณทุกคำดูถูกที่ทำให้เรา

มีแรงผลักดันขอบคุณอาจารย์
ขอบคุณทุกคนที่คอยชัพพอร์ต

และที่สำคัญขอบคุณครอบครัว
และอาชีพพวงมาลัยที่เลี้ยงดูเรามาจนถึงทุกวันนี้

ใช่จ้าแม่พิการ พ่อขายพวงมาลัยสี่แยกไฟแดง
แต่ไม่อายเลยแม้แต่นิด
จะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด
ให้สมกับที่พ่อกับแม่ได้เหนื่อยมา

ไม่ว่าพ่อแม่จะทำอาชีพไหนเราเป็นลูก
ก็แค่ต้องตั้งใจเรียนทำให้พ่อแม่ภูมิใจ

ไม่อายพ่ออายแม่ ไม่อายทำกิน
แค่นี้เราเชื่อว่าทุก
คนจะประสบความสำเร็จเอง

ขอบคุณ
@pharuehas22

เนื่องจากทางธนาคารออมสิน ให้ลงทะเบียน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ยื่นเรื่องได้ถึง 31 ธันวาคม นี้

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกหนี้รายย่อยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้

โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNHM/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ดังนี้

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้น

หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

โดยธนาคารออมสินได้แสดงตัวอย่างการรวมหนี้ไว้ดังนี้

ตัวอย่าง : การรวมหนี้ จากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ธนาคารออมสิน

เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท

จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ รวมหนี้นี้ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน