สู้ชีวิต น้องเอก พ่อแม่เสียทั้งคู่ ต้องรับรีดผ้าส่งตัวเองเรียน

เป็นอีกเรื่องราวที่ทำเอาน้ำตาไหลน้องเอก เด็กหนุ่มที่ขอสู้ชีวิตอย่างถึงที่สุด โดย น้องเอก นั้นอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก

เพราะ พ่อแม่ จากไปด้วยมะเ ร็ง ต้องทำงานรับจ้างสารพัดส่งตัวเองเรียน.

น้องเอก นั้นอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งอาชีพที่พอจะเป็นรายได้ ที่ส่งตัวเองเรียนคือการรับจ้างรัดผ้า แม้ว่าได้เงินตัวละไม่กี่บาทก็ตาม

น้องเอกบอกว่าตนไม่เกี่ยงงาน เพราะยังไงก็เป็นอาชีพที่สุจริต โดยคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเอกเสียไปนานแล้ว

ไม่มีสมบัติทิ้งไว้ให้ บ้านที่อยู่ก็เป็นห้องเช่าเก่า ๆ

นอกจากนี้น้องเอกยังรับจ้างอีกหลายอย่างเพื่อหาเงินประทังชีวิต ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างล้างจาน รับจ้างทำงานตามอู่รถ

ชีวิตที่ต้องสู้มาลำพัง ไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กคนหนึ่ง

น่าส่งสาร

เนื่องจากทางธนาคารออมสิน ให้ลงทะเบียน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ยื่นเรื่องได้ถึง 31 ธันวาคม นี้

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกหนี้รายย่อยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้

โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNHM/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ดังนี้

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้น

หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

โดยธนาคารออมสินได้แสดงตัวอย่างการรวมหนี้ไว้ดังนี้

ตัวอย่าง : การรวมหนี้ จากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ธนาคารออมสิน

เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท

จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ รวมหนี้นี้ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน