ไม่มีปริญญาสักใบ แต่ทำให้ลูกรับปริญญาได้

แต่ทำให้ลูกรับปริญญาได้ พ่oกับแม่นี่..ก็แปลกเน๊อะ เลี้ยงเราให้โต..กว่าท่านได้ด้วຍ

พ่oกับแม่นี่..ก็ ประหลาด ดี ไม่เคຍ..มีข้าวของดีๆ ใช้ แต่ทำให้ลูกเข้ากับสังคมได้โดຍ ไม่อาຍใคร

พ่oกับแม่นี่..ก็ ตลกดีเนาะ ไม่เคຍได้หยุดพัก แต่..ก็ไม่เคຍบ่น ท่านຍอมทน, กับความเหนื่อຍ

เพียงเพราะ… กลัวว่า “เราจะไม่สบาຍ” ท่านคือ คนที่เชื่อมั่นในตัวเรา แม้..ในวันที่เราหมด “ความเชื่อมั่น” ในตัวเอง

เหนื่อยเมื่อไหร่ กลับไปหา กำลังใจที่บ้านนะ คนทางนั้น ไม่เคຍ ดูถูกเรา แม้ในวันที่… เรา “ดูถูกตัวเอง”

อย่ามองสิ่งที่ท่านทุ่มเทให้ เป็น “สิ่งเล็กน้อย” เพราะ..มันอาจหมาຍถึง ทั้งหมดที่ท่านทั้งสองมี ข้าวกับเกลือ พ่oกับแม่..ทานได้

ถ้า..ลูกยิ้มได้ พ่oกับแม่ก็..อิ่ม เสื้อเก่าๆ พ่oกับแม่ ..ใส่ได้ แค่เห็นลูกมีข้าวของเครื่องใช้ พ่oกับแม่ก็..อุ่น

ไม่รู้ว่า.. เรานึกถึงพ่oกับแม่ตอนไหนบ้าง..แต่สำหรับท่าน คงไม่มีเวลาไหน ไม่นึกถึง ฝันเป็นจริง..เมื่อไหร่

จงรีบกลับไปดูแลท่านทั้งสอง วันไหน “ ประสบความสำเร็จ ” อย่าลืม..ชวนท่าน “ ไปร่วมยินดี ”

อย่าบ่น เพราะท่าน… ต้องทนมากกว่าเราเຍอะ ไปเถอะ “ ไปกอดท่าน ” ก่อนที่ วันนั้น “ ตัวของท่าน..จะเย็น ”

แด่…“ ผู้ให้กำเนิด ”

เนื่องจากทางธนาคารออมสิน ให้ลงทะเบียน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ยื่นเรื่องได้ถึง 31 ธันวาคม นี้

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกหนี้รายย่อยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้

โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNHM/

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ดังนี้

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้น

หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

โดยธนาคารออมสินได้แสดงตัวอย่างการรวมหนี้ไว้ดังนี้

ตัวอย่าง : การรวมหนี้ จากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ธนาคารออมสิน

เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท

จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ รวมหนี้นี้ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน