เปิดไทม์ไลน์เยียว เงินเข้า ม.33 ม.39 ม.40

เนื่องจากทางด้านสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดย น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งอัปเดตมาตรการเยียวยา cv เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ สกัดการแพร่ระบาดของ cv 19สำนักงานประกันสังคม อัปเดต ผลการทบทวนสิทธิเยียวยา กำหนดการตรวจสอบสิทธิเยียวยาทาง www.sso.go.th และการโอนเงินเยียวยารอบใหม่ หรือรอบทบทวนสิทธิ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

ประกาศผลทบทวนสิทธิเยียวยา เข้าตรวจสอบสิทธิ ได้เมื่อไหร่
โฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ขณะนี้พิจารณาการยื่นทบทวนสิทธิยียวยาครบหมดแล้ว มีบางส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมบ้างในรายละเอียดเล็กน้อย โดยสำนักงานประกันสังคมทยอยนำข้อมูลของผู้ผ่านการทบทวนสิทธิเยียวยา เข้าระบบฐานข้อมูลสิทธิผู้ประกันตนแล้ว

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

แต่ข้อมูลจะครบสมบูรณ์ ในวันที่ 12 พ.ย. 64

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.นี้ ทาง www.sso.go.th

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33

ตรวจสอบสิทธิเยียวยานายจ้าง ม.33

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.39

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40

29 จังหวัดได้รับสิทธิเยียวยา
เคาะวันเงินเข้า!ตรวจสอบสิทธิเยียวยารอบใหม่ www.sso.go.th โอน ม.39 – ม.33 รับ 12 พ.ย.- สรุปโอนพร้อมเพย์ ม.40กลุ่มได้รับเยียวยา 2 เดือน – กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตน ม.33 คนละ 2,500 x 2 รวม 5,000บาท

นายจ้าง ม.33 (ตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200คน ให้คนละ 3,000 บาท) ได้รับสูงสุด 600,000 x2 รวม 1.2 ล้านบาท

ผู้ประกันตน ม.39และ ม.40 คนละ 5,000 x2 รวม 10,000 บาทกลุ่มได้รับเยียวยา 1 เดือน นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ผู้ประกันตน ม.33 คนละ 2,500 บาท

นายจ้าง ม.33 (ตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200คน ให้คนละ 3,000 บาท) ได้รับสูงสุด 600,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.39และ ม.40 คนละ 5,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาแล้ว เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (หรือบัญชีนิติบุคคล) เมื่อไหร่
ม.39 เงินเยียวยาเข้า วันที่ 11 พ.ย.64

ม.33 และนายจ้าง ม.33 เงินเยียวยาเข้าบัญชี 12 พ.ย.64

ม.40 เงินเยียวยาเข้าบัญชี 18 พ.ย.64

ทั้งนี้หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในครั้งแรกจะโอนอีกครั้งทุกวัน พฤหัสบดี และวัคศุกร์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

เมื่อตรวจสอบสิทธิเยียวยาแล้ว หากพบว่าได้รับสิทธิ ได้รีบผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก