บัตรคนจนเดือน พศจิกายน รับหลายเด้ง ส่วนลดเพียบ

ข่าวดีจ้า สำหรับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กชัดๆ รายละเอียดการรับสิทธิ์

สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ตามปฏิทินของเดือนพฤศจิกายน 2564

เงินเข้าวันไหน ได้รับส่วนลดค่าอะไรบ้าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1. ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้า

ประชารัฐ 700-800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการ

เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท) (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2. ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม. และ BTS) 500 บาท

รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. ได้เท่าไร : วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับ

ร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

4. ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

(ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)

5. ได้เท่าไร : ค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

(ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

6. ได้เท่าไร : เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ใครได้ : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท

และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่าย

เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง

โทร. 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง

ความคืบหน้า “การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่” ว่า ขณะนี้สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังเร่งวางหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจนอยู่ โดยแนวทางการเยียวยา

เบื้องต้นจะเน้นการช่วยลดค่าครองชีพ และไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขสร้างงานสร้างอาชีพ

เพื่อให้คนเข้ามาฝึกอบรม หรือมาทำงานแลกกับการถือบัตรสวัสดิการแต่อย่างใด เพราะ

บัตรสวัสดิการเป็นบัตรที่เน้นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกงาน หรือ จ้างงาน.