เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจน

เมื่อที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ระบุว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลุ่มคนจน

ที่ตกหล่น ไม่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งพบว่ามีประมาณ 2 ล้านราย เนื่องจากกลุ่มคนเหล่า

นี้อาจจะไม่ได้เข้าถึงสื่อ จนทำให้เสียสิทธิ์ไป

ขณะเดียวกันก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการใหม่ ดังนั้น คนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตร

คนจน 13.65 ล้านคน ก็ต้อง “ลงทะเบียนใหม่” ด้วย สำหรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่

เปลี่ยนไป ของเดิม จะกำหนดรายได้ของคนเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

ของใหม่ ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ยังไม่มีการระบุตัวเลข

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ หลัง “คลัง” รื้อทั้งระบบ “บัตรคนจน”

ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ จุดแข็งของระบบดังกล่าวจะช่วยปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามา

แอบอ้างสิทธิ์ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า การลงทะเบียนรอบใหม่จะมากกว่าหรือน้อยกว่า 13.65 ล้านคน

เนื่องจากจะมีคนที่เข้ามาเพิ่มและมีคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์ เป็นไปได้ทุกกรณี โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง

การวางหลักเกณฑ์ และรอนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง พิจารณาว่าจะเปิดให้มี

การลงทะเบียนภายในปีนี้หรือไม่