ชาวนาลงทะเบียน รับเงินชดเชยตันละ 1,500 บาท

เป็นอีกประเด็นในช่วงนี้ สืบเนื่องจากชาวนาในหลายพื้นที่โอดครวญเนื่องจากราคารับซื้อข้าวเปลือกตกต่ำ

อย่างหนักบางคนเปรียบเปรยราคาขายข้าวไม่ต่างจากราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งทีมข่าว  สอบถามไปยังนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ยอมรับราคาข้าวปรับลดลงทุกชนิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการบริโภคที่ลดลง

สถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง เมื่อนำ

ไปขายให้โรงสีจึงได้ราคาต่ำ รวมถึงโรงสีขาดสภาพคล่อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสาเหตุราคาข้าว

ตกต่ำเกิดจากที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลง พร้อมแนะชาวนารีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินประกันราคาชดเชยส่วนต่าง ซึ่งรัฐบาลกำหนดราคาไว้สูงมาก รวมทั้งจะออกมาตรการให้โรงสี

และสหกรณ์เก็บข้าวไว้โดยรัฐจะสนับสนุนเงินชดเชยตันละ 1,500 บาท หากราคาข้าวต่ำกว่าราคาประกันก็

จะได้รับเงินต่างจากการประกันราคาได้ด้วย เช่น ข้าวหอมมะลิ ราคาต่ำกว่าตันละ 15,000 บาท ก็จะได้เงินต่างนี้

อย่างน้อยเกษตรกรก็มีหลักประกัน