ครม.เคาะ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปี 65 เพิ่ม 4 วัน

วันนี้ 4 พ.ย. 64 มติ ครม.ห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4วัน ได้แก่ (1)วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3)วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ(4)วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน1.วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง วันพุธที่ 13 ก.ค.65 เป็นวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค.65 เป็นวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)

2.วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.65 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)3.วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.65 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 14ต.ค.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)

4.วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทำให้ช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติดต่อกัน 4 วัน จนถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดชดชเยวันขึ้นปีใหม่ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล