กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทาง จ้างเด็กจบใหม่สมัครงานผ่านแอพ

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางสมัครงานในโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co – payment) ผ่านแอปฯ “จ้างงานเด็กจบใหม่”นอกจากสมัครงานผ่านเว็บไซต์ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงาน โดยลง

ทะเบียนผ่านแอปฯ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ซึ่งขณะนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างพร้อมรองรับ

จากข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีนายจ้างเข้าร่วมโครงการ 4,799 ราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรวม 87,926 อัตรา แบ่งตามวุฒิการศึกษา 1) ระดับปริญญาตรี 44,876 อัตรา 2)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10,504 อัตรา 3)ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,065 อัตรา 4)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 23,355 อัตรา อนุปริญญา 91 อัตราและมีผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 56,452 คน

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากกระทรวงแรงงาน และ CH7HD