กลุ่มรถรับจ้าง 29 จังหวัด จ่าย 5,000-10,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ กลุ่มรถรับจ้างทั้งหลาย เนื่องจากนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้าง คือ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  cv 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 ราย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 3,776 ราย ประกอบด้วย

กลุ่ม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา)

– จะได้รับคนละ 5,000 บาท 2 เดือน รวม 10,000 บาทกลุ่ม 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเพิ่มเติม (กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง)

– จะได้รับคนละ 5,000 บาท 1 เดือน

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเยียวยา

– ประกอบอาชีพขับ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี

– ต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

– ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม

– กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า / สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รับรอง เป็นต้นขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

– ลงทะเบียนผ่านช่องทาง กรมการขนส่งทางบก

เยียวยาแท็กซี่, เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา

– ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) เฉพาะการผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

– คาดว่าจะจ่ายเงินรอบแรกระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน และจ่ายเงินรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า, กรุงเทพธุรกิจ