เตรียมใช้ 4 มาตรการแก้ปัญหาช่วยหนี้ครู

เป็นอีกข่าวดีสำหรับคุณ เนื่องจากมีรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเผยผลการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ว่า เบื้องต้นได้วางมาตรการไว้หลายแนวทาง ซึ่งขั้นแรกแก้ไขปัญหาหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก่อน สืบเนื่องจากเพราะครูมีหนี้ส่วนนี้สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ปัญหาหนี้ครู เปิดเผยว่า เบื้องต้นที่ประชุมวางไว้ 4 มาตรการหลัก ได้แก่…– มาตรการลดดอกเบี้ย

– มาตรการยุบยอดหนี้ลงด้วยหุ้นสหกรณ์

– มาตรการใช้เงินบำเหน็จตกทอด

– มาตรการนำเงินสะสมจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)โดยจะมีการพิจารณาว่ามาตรการใดจะสามารถใช้ได้ก่อน เพื่อให้เห็นผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักการของการแก้หนี้ครูจะเริ่มจากครูเป็นหนี้ระดับวิกฤตหนักก่อน เพราะต่อจากนี้ต้องการให้ครูที่เป็นหนี้มีเงินเดือนเหลือใช้ในบัญชีให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการแก้ไขหนี้ครูด้วยการตัดเฉพาะยอดหนี้ของเงินกู้สหกรณ์ เพื่อให้ครูมีเงินเหลือใช้ในบัญชีมากขึ้นอย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างหารือ ซึ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน จะมีการประชุมเพื่อสรุปมาตรการอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์