บัตรคนจนกู้ได้ 5 หมื่น ไม่ต้องมีคนค้ำ

เนื่องจากทางด้านธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( บัตรคนจน )กู้สูงสุดได้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีคนค้ำประกันสถานการณ์การระบาดของ cv 1 9 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนรัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากธนาคารออมสิน ให้ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน ผ่อนนาน 5 ปี

โดยรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการกู้มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีการประกอบอาชีพ
มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้วงเงินกู้

50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ