เติมเงินพิเศษ 500 บาท โอนเข้าบัตรประชาชน

เป็นอีกข่าวดี สืบเนื่องจากกรณีที่ ครม. อนุมัติงบเพิ่ม 4 โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3”

รับอีกคนละ 1,500 บาท “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง” ได้เพิ่มอีก 300 บาท 2 เดือน

พร้อมปรับวงเงินคำนวณ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

โดยกลุ่มพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) บัตรประชาชน โครงการเราชนะ เพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

(ได้สิทธิ 2 เดือน คือ พ.ย. และ ธ.ค.64) จากเดิมรับเดือนละ 200 บาท ได้รับเพิ่มอีก 300 บาท

รวมเป็น 500 บาท (ได้สิทธิ 2 เดือน คือ พ.ย. และ ธ.ค.64)สามารถซืื้อสินค้าร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าธงฟ้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต 2.3 ล้านคน

งบประมาณ 1,384 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์