ด่วน!! เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ รับสิทธิกว่า 16 ล้านคน เกณฑ์ใหม่ “จนไม่จริง” ถูกตัดสิทธิ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอโครงการ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้คณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในการพิจารณาโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่น หรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน เข้ามาสมัครใหม่ได้ คนที่มีบัตรอยู่แล้วก็สามารถเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติ เพื่อรับสิทธิได้ เช่นเดียวกัน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียน “บัตรคนจนรอบใหม่” เพื่อให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ให้พิจารณา คาดว่าอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ภายในสิ้นปีนี้

โดยแนวทางของการลงทะเบียนรอบใหม่นั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนเดิมมี 13.65 ล้านคน จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะปรับเงื่อนไขให้มีความเหมาะสมมากกว่าเดิม คือ ดูจากรายได้ของผู้รับสิทธิ  ซึ่งจากเดิมกำหนดรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะปรับใหม่เป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ตัวอย่างเช่น กรณีแม่บ้านถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึง ก็ยังสามารถถือบัตรคนจนได้

ส่วนผู้ที่เคยมีบัตรคนจนแล้ว แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีรายได้ มีงานทำ เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน อาจจะมีการพิจารณานำทรัพย์สิน เช่น สมุดบัญชี ที่ดิน บ้าน มาพิจารณา หากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องตัดออกจากระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ให้ท่านไปยังธนาคารที่ท่านสะดวก (ธนาคาร ธ.ก.ส. ,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย)

2. แสดงบัตรประชาชน

3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของท่าน

4. ให้ท่านเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ต้องว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ เป็นต้น หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4. ดูรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณา ถ้าหากมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาด้วย แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5. ดูการถือบัตรเครดิต ถ้าท่านมีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนมีดังนี้

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมา ที่รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกประมาณ 2 ล้านกว่าคน

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 13.65 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

ด้าน นายธนากร กล่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยา และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ผ่านมา ของโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิสะสมถึง 13.52 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 7,668.6 ล้านบาท เลยทีเดียว มีทั้งยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิแล้วสะสม 1.10 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม 524.7 ล้านบาท

ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนแต่อย่างใด ต้องรอกำหนดการที่แน่ชัดอีกที ซึ่งกระทรวงการคลังพร้อมที่จะเปิด ให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้