การเช็คสิทธิประกันสังคมและดูวันที่จะได้รับเงินเยียวยา

สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคม ทางประกันสังคมจะมีการทยอยโอนเงินให้ตามบัตรประชาชน

โดยท่านสามารถเช็ควันโอนเงินของตนเองได้ที่เว็บประกันสังคม ดูคลิกที่ด้านล่าง จะสังเกตเห็นว่าทางประกันสังคมจะมีการอัพเดทวันโอนเงินของเราในหน้าแจ้งสถานะ

กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ประกันตน

โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ ครม. กำหนด อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยา รอบ 2  อีกคนละ 2,500 บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20 – 30  ก.ย. 2564
2. นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม. กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ  3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564
3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564
4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64
5. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 จำนวน 2.6 ล้านราย
ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้ โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาท (ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป)

อัพเดทความคืบหน้าการเช็คสิทธิประกันตน

สำหรับคนที่ยังขึ้นสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ท่านหมั่นเข้าไปเช็คสิทธิได้เรื่อยๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูล จากหน่วยบริการต่างๆ เช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยาจะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 64 นี้

ทำให้ตอนนี้ยังมีหลายคนเช็คสถานะ

วันที่ 7 ก.ย.64 ได้สิทธิ เป็น 8 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ
หรือจาก 7 ก.ย.64 ไม่ได้สิทธิ วันที่ 8 ก.ย.64 ได้สิทธิ

หากท่านเข้าไปเช็คสิทธิแล้วยังขึ้นสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิ ท่านสามารถยื่นทบทวนได้จนถึง 31 ตุลาคม 64

หากมีการเคาะวันโอนเรียบร้อย จะสามารถเช็ควันโอนเงินของแต่ละท่านได้ในหน้าเช็คสิทธิ คาดว่าโอนภายในเดือนกันยายนนี้

ทางโฆษกประกันสังคมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีประกันสังคม ว่าด้วยเรื่องของกรณีการเช็คสิทธิ ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า จะสามารถเช็คสถานะสิทธิ รับเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2556 4 เป็นต้นไป โดยหากใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่มั่นใจว่าตนเองอยู่ในเงื่อนไขของการรับเงิน ทางประกันสังคมเปิดโอกาสให้ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้

เช็คสิทธิ ว่ายังไม่เป็นผู้ประกันตนอยู่หรือเปล่า ถ้าขึ้นเป็นผู้ประกันตนแล้ว
เช็คสิทธิได้ที่เว็บประกันสังคม ว่าท่านมีสิทธิรับเงินหรือเปล่า

1. กดคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2. กรอกเลขบัตรประชาชนของท่านและรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3. กดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิ โดยหากได้รับสิทธิ ตัวอักษรจะขึ้นสีเขียว ให้ท่านดำเนินรีบการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิตัวอักษรจะขึ้นสีแดง ให้ท่านรีบดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคม

การขอยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา ม.33 ม. 39 และ ม.40

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 33

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 33

การยื่นทบทวนสิทธิเยียวย ามาตรา 33

ให้ผู้ขอยื่นกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนถูกต้อง
หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หลักฐานการยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33
หลักฐานนายจ้าง
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • หลักฐานมอบอำนาจ
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ
ผู้ประกันตน
  • สำเนาบัตรประชาชน

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 39 และ มาตรา 40

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
เฉพาะผู้ขึ้นสถานะ  “ไม่ได้สิทธิ”

เช็คสถานะสิทธิ

สำหรับ เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้..

🟠 ม. 33 ผู้ประกันตน ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัด
🔵 ม. 39 ผู้ประกันตน ที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
🟢 ม. 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 ก.ค. 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564
16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค. 64

กรมขนส่งเปิดให้ทำใบขับขี่ ทำง่ายๆที่บ้าน เพียงไม่กี่ขั้นตอน

รวมช่องทางติดต่อ สำนักงานประกันสังคมทั้ง 29 จังหวัด

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ 33-39-40

แจ้งขั้นตอน การทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม. 33-39- 40 ในพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงิน

ติดตามข่าวสารประกันสังคมได้ที่ ข่าวประกันสังคม