เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

คลัง “จ่อชง” เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน มาอัพเดทกันให้ฟังค่ะ ทราบเบื้องต้น กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเพื่อให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ตกหล่น หรือผู้ที่ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายในปีนี้ ปิดข้อบกพร่องของเดิมเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้น โดยใช้เกณฑ์ดูรายได้ครัวเรือนเป็นหลักแทนของเดิม คนมีบัตรอยู่แล้วก็สมัครใหม่ได้

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ คลังเตรียมเสนอโครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ซึ่งมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่น หรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน เข้ามาสมัครใหม่ได้ คนที่มีบัตรอยู่แล้วก็สามารถเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติ เพื่อรับสิทธิได้เช่นเดียวกัน

การเตรียมจะปรับเกณฑ์บัตรคนจนในรอบใหม่นี้ ได้รับการเปิดเผยจาก นางสาวกุลยา ตันติเตมิท  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ให้พิจารณาซึ่งมีแนวโน้มว่า อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในสิ้นปีนี้

โดยแนวทางของการลงทะเบียนรอบใหม่นั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนเดิมมี 13.65 ล้านคน จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะปรับเงื่อนไขให้มีความเหมาะสมมากกว่าเดิม คือ ดูจากรายได้ของผู้รับสิทธิ  ซึ่งจากเดิมกำหนดรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะปรับใหม่เป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ตัวอย่างเช่น กรณีแม่บ้านถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึง ก็ยังสามารถถือบัตรคนจนได้

ส่วนผู้ที่เคยมีบัตรคนจนแล้ว แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีรายได้ มีงานทำ เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน อาจจะมีการพิจารณานำทรัพย์สิน เช่น สมุดบัญชี ที่ดิน บ้าน มาพิจารณา หากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องตัดออกจากระบบ

นางสาวกุลยา ยังได้กล่าวถึง ความคืบหน้า ของโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พบว่า มีผู้ที่ได้รับสิทธิ 26.8 ล้านคน แต่มีผู้ใช้สิทธิเพียง 24 ล้านคน

โดยเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,500 บาท จำนวน 9.1 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 64,291.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม จำนวน 32,686.1 ล้านบาท และรัฐบาลร่วมจ่ายสะสม เป็นเงินจำนวน 31,605.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังพร้อมจะโอนเงินรอบที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท โดยผู้ที่ใช้จ่ายในวงเงิน 1,500 บาทในรอบแรก หากใช้ไม่หมด สามารถนำไปทบในรอบ 2 ได้ และสามารถใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด