วิธีการ ผูกพร้อมเพย์ผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย

– การสมัครพร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น K-Plus

– การสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

– การสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

– การสมัครพร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB Easy App

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์