วิธีการตรวจสอบสิทธิ ม. 40

เช็คพร้อมกันช่วงบ่ายของวันนี้

หลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอคอย สำหรับวันนี้ วันที่จะได้รู้ผล ว่าใครได้หรือไม่ได้เงิน 5,000 สองเดือน หากไม่ได้รับสิทธิก็ไม่ต้องตกใจ ให้ท่านรีบยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 30 ก.ย. 64

จากกรณีที่โฆษกประกันสังคมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีประกันสังคม ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบสิทธิผู้ที่สมัครในวันที่ 1-24 ส.ค. 64 ที่ผ่านมาว่า

ทางสำนักงานจะสามารถให้เช็คสิทธิ สถานะการรับเงินเยียวยๅ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคม

โดยหากใครไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยๅ แต่มั่นใจว่าตนเองตรงและอยู่ในเงื่อนไขการรับเงิน ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ก.ย. 64 โดยจะทยอยโอนให้จนถึง 31 ธ.ค. 64  ย้ำ!! หากตรงกับเงื่อนไขจะต้องได้รับเงินอย่างแน่นอน

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้

เช็คสิทธิ ว่ายังไม่เป็นผู้ประกันตนอยู่หรือเปล่า ถ้าขึ้นเป็นผู้ประกันตนแล้ว
เช็คสิทธิได้ที่เว็บประกันสังคม ว่าท่านมีสิทธิรับเงินหรือเปล่า

1. กดคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2. กรอกเลขบัตรประชาชนของท่านและรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3. กดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิ โดยหากได้รับสิทธิ ตัวอักษรจะขึ้นสีเขียว ให้ท่านดำเนินรีบการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิตัวอักษรจะขึ้นสีแดง ให้ท่านรีบดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคม

การขอยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา ม.33 ม. 39 และ ม.40

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 33

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 33

การยื่นทบทวนสิทธิเยียวย ามาตรา 33

ให้ผู้ขอยื่นกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนถูกต้อง
หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หลักฐานการยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33
หลักฐานนายจ้าง
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • หลักฐานมอบอำนาจ
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ
ผู้ประกันตน
  • สำเนาบัตรประชาชน

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 39 และ มาตรา 40

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
เฉพาะผู้ขึ้นสถานะ  “ไม่ได้สิทธิ”

เช็คสถานะสิทธิ

สำหรับ เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้..

🟠 ม. 33 ผู้ประกันตน ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัด
🔵 ม. 39 ผู้ประกันตน ที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
🟢 ม. 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 ก.ค. 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ส.ค. 2564
16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค. 64

กรมขนส่งเปิดให้ทำใบขับขี่ ทำง่ายๆที่บ้าน เพียงไม่กี่ขั้นตอน

รวมช่องทางติดต่อ สำนักงานประกันสังคมทั้ง 29 จังหวัด

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ 33-39-40

แจ้งขั้นตอน การทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม. 33-39- 40 ในพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงิน

ติดตามข่าวสารประกันสังคมได้ที่ ข่าวประกันสังคม