แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท

 แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครอง 1-7 ก.ย. 64 นี้

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

ช่องทางของการรับเงินเยียวยา โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถรับเงินเยียวยา 2000 บาทได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

1.  รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง

  • รอทางโรงเรียนแจ้งวันเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง (รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564)

2. รับเงินสดที่โรงเรียน

  • รอประกาศจากทางโรงเรียน แจ้งวันเวลาให้ไปรับเงิน (รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564)

* ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 1579 หรือ 1693

คำถาม ผู้ปกครองสามารถรับเงินเยียวยา 2,000 ได้วันไหน?

– สพฐ. ได้รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท รับด้วยการเงินโอนเข้าบัญชี หรือจะรับเงินสดที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

– สช. ได้รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท รับด้วยการเงินโอนเข้าบัญชี หรือจะรับเงินสดที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564

– สอศ. ได้รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท รับด้วยการเงินโอนเข้าบัญชี หรือจะรับเงินสดที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

– กศน. ได้รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเป็นเงินสดที่สถานศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กรณีที่ไม่มีรายชื่อ หรือ ไม่ได้รับเงินเยียวยาในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือ สอบถามไปยังสถานศึกษาต้นสังกัด  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  หรือส่วนราชการต้นสังกัด

นักเรียนสังกัด สพฐ. ตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ที่

https://student.edudev.in.th

สำหรับนักเรียนเอกชน คลิก ตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียนเอกชน ได้ที่

 https://opec.go.th

นักเรียนอาชีวศึกษา สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่

https://www.vec.go.th/