ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ 33-39-40

สรุป การขอยื่นทบทวนสิทธิ 33-39-40

– ขอยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 1– 30 ก.ย. 64 ยื่นเฉพาะผู้ที่เช็คสถานะแล้วขึ้ว่า ไม่ได้รับสิทธิ เท่านั้น
– ม.33 ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ และใน 29 จังหวัด
– ม.39 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ภายใน 31 ก.ค. 64
– ม.40 ใน 13 จังหวัดแรก ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน สมัครภายใน 31 ก.ค. 64
และจ่ายเงินภายใน 10 ส.ค. 64 ส่วน 16 จังหวัดหลัง ที่สมัคร และจ่ายเงินภายใน 3 ส.ค. 64

ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ

โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 64 นี้
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

• เฉพาะผู้ขึ้นสถานะ “ไม่ได้สิทธิ”
• เช็คสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

แบบฟอร์มการกรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-40

โหลดได้ที่นี้  : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

• ม. 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
• ม,.40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

• โทรติดต่อ หมายเลข 1506
• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย ตามแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)
• ติดต่อสำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

เช็คสถานะสิทธิ

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-40

โหลดได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

รวมเบอร์ โทรติดต่อ สำนักงานประกันสังคมทั้ง 29 จังหวัด

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 0-2622-2500-17
กรุงเทพมีหลายพื้นที่ คลิกที่นี้

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ :  034310540-3
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 02 550 5104
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 755 6249
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ : 02 567 0633
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุมธานี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

เบอร์โทรศัพท์ : 034 836 223
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 074-300550-4
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์ : 073 460 278
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 073362614
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์ : 073 532 334
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ : 035 336 252
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 038 784 420
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ : 088 202 1265
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ :034 564 315
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดตาก

เบอร์โทรศัพท์ : 055-512-450-1
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครนายก

เบอร์โทรศัพท์ : 037 313 097
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์ : 044 205 353
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 032 603 361
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 037 454 160
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีและสาขาศรีมหาโพธิ

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 032 428 620
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์ :056 720 771
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 038 610 170
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-321985 / 032-323518/032-319854
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 036 412 923

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

เบอร์โทรศัพท์ :036 507205-7
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

เบอร์โทรศัพท์ : 034 716 181
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 036 223 066
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 036 223 066
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081 904 9893
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารประกันสังคมได้ที่ ข่าวประกันสังคม