อาจารย์หมอธรรมศาสตร์ ประกาศงดคอมเมนต์โควิด-วัคซีน 7 วัน หลังถูกผู้บังคับบัญชาติง

ข้าพเจ้าจะของดการให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน และหลังจากนั้นข้าพเจ้าจะใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นของข้าพเจ้าไปส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สามอีกต่อไป” ผศ.นพ.บันดาล ระบุ

อาจารย์แพทย์รายนี้ ระบุในแถลงการณ์ดังกล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายวัคซีน และต้องการให้ไทยนำวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอมาใช้ ซึ่งก็คือ วัคซีนของไฟเซอร์และของโมเดอร์นา ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวัคซีนชนิดอื่นที่ใช้ในไทย ทั้งยังควบคุมการแพร่ระบาดได้สำเร็จ อย่างที่เกิดที่อิสราเอล เยอรมนี และสหรัฐ ขณะเดียวกันหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็สามารถสั่งวัคซีนนี้มาได้หลายสิบล้านโดส

การแสดงความเห็นดังกล่าวนั้น ผศ.นพ.บันดาล เผยว่า กลับสร้างความไม่สบายใจให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่อภาครัฐ ตนจึงอยากขออภัยต่อผุ้เชี่ยวชาญเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ตนประเมินว่า ถ้าไทยยังไม่มีวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้อย่างรวดเร็ว การระบาดของโรคโควิด-19 อาจควบคุมไม่อยู่